Ljudlandskap för bättre hälsa. Resultat och slutsatser från ett multidisciplinärt forskningsprogram
Report, 2008

Vikten av tillgång till goda ljudlandskap för vår hälsa och vårt välbefinnande, vad som kännetecknar sådana goda ljudlandskap, hur man mäter kvalitén och hur man åstadkommer goda ljudlandskap i och kring bostäder och i rekreationsområden har varit centrala frågor för forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa. Genom samarbetet mellan forskare inom miljömedicin, miljöpsykologi och akustik har programmet skapat förutsättningar för bred kunskapsutveckling och framtagning av helhetslösningar som i grunden baseras på påverkan av ljud/buller på hälsa och välbefinnande. De viktigaste resultaten finns sammanfattade i denna rapport som finns att ladda ned som en pdf-fil under www.ljudlandskap.acoustics.nu

Author

Anita Gidlöf-Gunnarsson

University of Gothenburg

Evy Öhrström

University of Gothenburg

Tor Kihlman

Institutionen för Arkitektur

Wolfgang Kropp

Institutionen för Arkitektur

Jens Forssén

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

Birgitta Berglund

Stockholm University

Karolinska Institutet

Mats E. Nilsson

Stockholm University

Karolinska Institutet

Subject Categories

Civil Engineering

Other Social Sciences not elsewhere specified

Fluid Mechanics and Acoustics

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

ISBN

978-91-7876-533-1

More information

Latest update

1/4/2021 8