Uppdatering av FE-modeller med hjälp av fältmätningar
Magazine article, 2009

Ett problem vid utvärdering av konstruktioners verkningssätt och bärförmåga är de ofta mycket stora osäkerheter som finns rörande beräkningsförutsättningarna. En del osäkra parametrar kan bestämmas genom t.ex. provtagning medan andra är omöjliga att bestämma direkt. Att uppdatera FE-modellen av konstruktionen med hjälp av fältmätningar kan vara en lösning på detta problem. Genom uppdateringen fås strukturmodeller som stämmer överens med verkligheten, onödiga antaganden på säker sida kan undvikas och det blir möjligt att utnyttjande befintliga konstruktioner bättre.

Author

Hendrik Schlune

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Mario Plos

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kent Gylltoft

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 7 54-56

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017