Uppdatering av FE-modeller med hjälp av fältmätningar
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Ett problem vid utvärdering av konstruktioners verkningssätt och bärförmåga är de ofta mycket stora osäkerheter som finns rörande beräkningsförutsättningarna. En del osäkra parametrar kan bestämmas genom t.ex. provtagning medan andra är omöjliga att bestämma direkt. Att uppdatera FE-modellen av konstruktionen med hjälp av fältmätningar kan vara en lösning på detta problem. Genom uppdateringen fås strukturmodeller som stämmer överens med verkligheten, onödiga antaganden på säker sida kan undvikas och det blir möjligt att utnyttjande befintliga konstruktioner bättre.

Författare

Hendrik Schlune

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 7 54-56

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07