Utformning av kontrollrum för värmekraftverk och pappers- och massafabrik
Report, 2009

Author

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Anna Thunberg

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Human Computer Interaction

More information

Created

10/8/2017