Utformning av kontrollrum för värmekraftverk och pappers- och massafabrik
Rapport, 2009

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08