Rekrytering av medicinare till forskning kräver tidigt engagemang. Amanuensprogram visar att tidig forskningsstart ger bättre resultat.
Magazine article, 2009

Author

Jan Borén

University of Gothenburg

Martin Adiels

University of Gothenburg

Ylva Wickström

University of Gothenburg

Sven-Olof Olofsson

University of Gothenburg

Pontus Boström

University of Gothenburg

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 106 46 3072-4

Subject Categories

MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

PubMed

19998609

More information

Latest update

11/2/2020