Rekrytering av medicinare till forskning kräver tidigt engagemang. Amanuensprogram visar att tidig forskningsstart ger bättre resultat.
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Jan Borén

Göteborgs universitet

Martin Adiels

Göteborgs universitet

Ylva Wickström

Göteborgs universitet

Sven-Olof Olofsson

Göteborgs universitet

Pontus Boström

Göteborgs universitet

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN) 16527518 (eISSN)

Vol. 106 46 3072-4

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

PubMed

19998609

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-02