Ett toppår för förnybar energi
Magazine article, 2009

Sedan den första Renewables Global Status Report publicerades av REN21 under 2004 har flera indikatorer med avseende på förnybar energi visat dramatiska ökningar. De årliga investeringarna har ökat fyrfaldigt till 120 miljarder dollar 2008. I siffran ingår förutom själva investeringen i ny kraft även satsningar på anläggningar för raffineringen av biobränslen.

investeringar

förnybar energi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

4

Subject Categories

Civil Engineering

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Created

10/8/2017