Ett toppår för förnybar energi
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Sedan den första Renewables Global Status Report publicerades av REN21 under 2004 har flera indikatorer med avseende på förnybar energi visat dramatiska ökningar. De årliga investeringarna har ökat fyrfaldigt till 120 miljarder dollar 2008. I siffran ingår förutom själva investeringen i ny kraft även satsningar på anläggningar för raffineringen av biobränslen.

investeringar

förnybar energi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

4

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08