Nationellt mål behövs för solenergi
Magazine article, 2009

Med lämpliga förutsättningar är det fullt möjligt att nå 4 TWh solel och 2,7 TWh solvärme till år 2020 menar Svensk Solenergi (SSE).

solenergi

nationella mål

Author

Lars Andrén

Andrew Machirant

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

7/09

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Civil Engineering

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Created

10/8/2017