Nationellt mål behövs för solenergi
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Med lämpliga förutsättningar är det fullt möjligt att nå 4 TWh solel och 2,7 TWh solvärme till år 2020 menar Svensk Solenergi (SSE).

solenergi

nationella mål

Författare

Lars Andrén

Andrew Machirant

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

7/09

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08