Kolväteutsläpp och fotokemiska oxidanter
Book chapter, 1985

En översikt ges av utsläpp av specifika kolväten från trafik, industri och förbränning. De atmosfärkemiska reaktionerna som leder fram till bildning av marknära ozon och andra fotooxidanter beskrivs. Samverkan mellan kolväten och kväveoxider i utsläppsplymer illustreras.

lösningsmedel

bilavgaser

halveringstider

bensin

atmosfärkemi

terpener

Author

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Död eller levande - en bok om skogsdöden; Bokskogen och Miljöförbundet

60-73
91-7776-014-X (ISBN)

Subject Categories

Environmental Sciences

ISBN

91-7776-014-X

More information

Created

10/6/2017