Konstruktiv mängdteori
Report, 1998

Denna uppsats är ett försök att beskriva hur man kan formulera den traditionella mängdteorin konstruktivt. En del ickekonstruktiva axiom måste bytas ut mot alternativa varianter. Den teori som uppkommer är Peter Aczels konstruktiva Zermelo-Fraenkel. Det konstruktiva i teorin rättfärdigas genom tolkning i Martin-Löfs typteori.

Author

Peter Ljunglöf

Department of Mathematics

University of Gothenburg

Subject Categories

Algebra and Logic

More information

Latest update

3/2/2020 9