Konstruktiv mängdteori
Rapport, 1998

Denna uppsats är ett försök att beskriva hur man kan formulera den traditionella mängdteorin konstruktivt. En del ickekonstruktiva axiom måste bytas ut mot alternativa varianter. Den teori som uppkommer är Peter Aczels konstruktiva Zermelo-Fraenkel. Det konstruktiva i teorin rättfärdigas genom tolkning i Martin-Löfs typteori.

Författare

Peter Ljunglöf

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Algebra och logik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-02