Terpener sviktande skyddsbarriär mot skogsdöden
Magazine article, 1988

Kolvätens nyckelroll för bildning av skogsskadande fotooxidanter gör att även skogens egna terpener måste beaktas. Höga uppmätta halter av reaktiva och svårbestämda specifika monoterpener redovisas för svenska barrskogar under vissa förhållanden. De koncentrerade terpenerna i klyvöppningar och i gränsskikt nära barrens yta kan ses som en försvarsbarriär mot naturliga halter av marknära ozon och andra oxidanter. Tillsammans med kväveoxider förstärker avgivna terpener däremot oxidantbildningen från utsläpp av kolväten från trafik och industri.

tallskog

granskog

pinener

gaskromatografi

Author

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Kemisk Tidskrift

Vol. 1988 5 9-16

Subject Categories

Botany

Environmental Sciences

More information

Created

10/8/2017