Terpener sviktande skyddsbarriär mot skogsdöden
Artikel i övriga tidskrifter, 1988

Kolvätens nyckelroll för bildning av skogsskadande fotooxidanter gör att även skogens egna terpener måste beaktas. Höga uppmätta halter av reaktiva och svårbestämda specifika monoterpener redovisas för svenska barrskogar under vissa förhållanden. De koncentrerade terpenerna i klyvöppningar och i gränsskikt nära barrens yta kan ses som en försvarsbarriär mot naturliga halter av marknära ozon och andra oxidanter. Tillsammans med kväveoxider förstärker avgivna terpener däremot oxidantbildningen från utsläpp av kolväten från trafik och industri.

tallskog

granskog

pinener

gaskromatografi

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Kemisk Tidskrift

Vol. 1988 5 9-16

Ämneskategorier

Botanik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08