Hur man minskar sin dos av bilavgaser
Magazine article, 1983

Artikeln ger 31 korta konkreta råd om hur man själv kan minska inandad mängd avgaser och andra luftföroreningar. Varje råd föregås av en faktamening och en förklarande mening.

hemmiljö

luftmiljö

bussar

bilar

avgaser

exponering

trafikmiljö

Author

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Miljö och Framtid

Vol. 1983 1-2 22-23

Subject Categories

Environmental Sciences

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

More information

Created

10/6/2017