Hur man minskar sin dos av bilavgaser
Artikel i övrig tidskrift, 1983

Artikeln ger 31 korta konkreta råd om hur man själv kan minska inandad mängd avgaser och andra luftföroreningar. Varje råd föregås av en faktamening och en förklarande mening.

hemmiljö

luftmiljö

bussar

bilar

avgaser

exponering

trafikmiljö

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Miljö och Framtid

Vol. 1983 1-2 22-23

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06