Konstruktionstekniska förutsättningar för industriell brobyggnad
Magazine article, 2010

Author

Rasmus Rempling

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kent Gylltoft

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Mario Plos

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Ingvar Olofsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Peter Harryson

Swedish Transport Administration

Börje Westerdahl

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Bygg och teknik

7 48-49

Subject Categories

Construction Management

Building Technologies

More information

Latest update

12/13/2018