Konstruktionstekniska förutsättningar för industriell brobyggnad
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ingvar Olofsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Peter Harryson

Trafikverket

Börje Westerdahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Bygg och teknik

7 48-49

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13