Gemensam syn behövs för bättre verkningsgrad
Magazine article, 2010

På samma gång som man inte kan ha en klagande bransch som lever på bidrag kan man inte heller ha bidrag och styrmedel som motverkar varandra och som motverkar en branschutveckling som sannolikt kan ha en roll att spela i ett internationellt perspektiv. Därför bör det skapas en politisk enighet kring möjligheterna att utveckla en svensk solenergibransch och ställa upp nationella planeringsmål så att det finns något att referera till när man inför olika åtgärder.

solenergi

styrmedel

Author

L Andrén

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Andrew Machirant

Energimagasinet

1/2010

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/7/2017