Gemensam syn behövs för bättre verkningsgrad
Artikel i övrig tidskrift, 2010

På samma gång som man inte kan ha en klagande bransch som lever på bidrag kan man inte heller ha bidrag och styrmedel som motverkar varandra och som motverkar en branschutveckling som sannolikt kan ha en roll att spela i ett internationellt perspektiv. Därför bör det skapas en politisk enighet kring möjligheterna att utveckla en svensk solenergibransch och ställa upp nationella planeringsmål så att det finns något att referera till när man inför olika åtgärder.

solenergi

styrmedel

Författare

L Andrén

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Andrew Machirant

Energimagasinet

1/2010

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07