Utveckling med förhinder
Magazine article, 2010

Vi får hela tiden anledning att påtala vikten av långsiktiga spelregler för en positiv utveckling av ny teknik. Vid teknikintroduktion brukar man prata om att man måste utveckla hela innovationssystemet, det vill säga alla aktörer, nätverk och institutioner med koppling till tekniken. Sådant tar tid. På samma gång måste man ut¬veckla och anpassa själva tekniken till den tänka marknaden, vilket kräver investeringar i ut¬rust-ning och människor. Investeringar kräver vinst som kan täcka avbetalningar och ändras spelreglerna hela tiden blir risken för stor att investera.

solenergi

styrmedel

innovationssystem

Author

L Andrén

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Andrew Machirant

Energimagasinet

2/2010

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/8/2017