Utveckling med förhinder
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Vi får hela tiden anledning att påtala vikten av långsiktiga spelregler för en positiv utveckling av ny teknik. Vid teknikintroduktion brukar man prata om att man måste utveckla hela innovationssystemet, det vill säga alla aktörer, nätverk och institutioner med koppling till tekniken. Sådant tar tid. På samma gång måste man ut¬veckla och anpassa själva tekniken till den tänka marknaden, vilket kräver investeringar i ut¬rust-ning och människor. Investeringar kräver vinst som kan täcka avbetalningar och ändras spelreglerna hela tiden blir risken för stor att investera.

solenergi

styrmedel

innovationssystem

Författare

L Andrén

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Andrew Machirant

Energimagasinet

2/2010

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08