Boom för solvärme i danska fjärrvärmesystem
Magazine article, 2010

Under senare år har det byggts flera stora solvärmeanläggningar och nästa år kan det instal¬leras upp mot 100 000 m² solfångare i mindre danska fjärr¬värme-system. I samman¬hanget ligger det nära att jämföra med hur danskarna sprang ifrån Sverige på vind¬kraftsområdet, ska nu samma sak hända igen på solvärme-området?

fjärrvärme

solvärme

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

6/2010

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/8/2017