Boom för solvärme i danska fjärrvärmesystem
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Under senare år har det byggts flera stora solvärmeanläggningar och nästa år kan det instal¬leras upp mot 100 000 m² solfångare i mindre danska fjärr¬värme-system. I samman¬hanget ligger det nära att jämföra med hur danskarna sprang ifrån Sverige på vind¬kraftsområdet, ska nu samma sak hända igen på solvärme-området?

fjärrvärme

solvärme

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

6/2010

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08