Framgång och feltänk i förbättringsarbetet. Beakta resursförbrukningen i produktivitetsutvecklingen!
Book chapter, 2011

Author

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Landin, A., och Lind, H. Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden

23-34

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Subject Categories

Business Administration

ISBN

978-91-85257-79-9

More information

Latest update

5/12/2020