Framgång och feltänk i förbättringsarbetet. Beakta resursförbrukningen i produktivitetsutvecklingen!
Kapitel i bok, 2011

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Landin, A., och Lind, H. Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden

23-34

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-85257-79-9

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12