Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjunde årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS
Report, 2010

hälsorisker

elktromagnetiska fält

Author

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Chalmers, Signals and Systems

Lena Hillert

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Life Science Engineering (2010-2018)

Subject Categories

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

More information

Latest update

1/22/2021