Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjunde årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS
Rapport, 2010

hälsorisker

elktromagnetiska fält

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Chalmers, Signaler och system

Lena Hillert

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22