Skadade betongkonstruktioners bärförmåga
Magazine article, 2010

Det finns ett ökande behov av att kunna utvärdera befintliga konstruktioner, och därför behövs en bättre förståelse för hur skador påverkar det mekaniska verkningssättet. De två vanligaste skadorna i betongkonstruktioner är korrosion av armering och frostskadad betong. Hur dessa två skadetyper förändrar konstruktionens egenskaper är här kortfattat beskrivna. Det finns dock en del osäkerheter. De största osäkerheterna för frostskadad betong gäller elasticitetsmodul och vidhäftningsegenskaper. För korroderad armering ligger osäkerheten i vidhäftningsegenskaperna då täckskiktet spjälkats loss, smat i armeringens seghet.

Skada

bärförmåga

Betong

Korrosion

Frost

Author

Kamyab Zandi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 102 7 67-71

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Materials Science

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017