Skadade betongkonstruktioners bärförmåga
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Det finns ett ökande behov av att kunna utvärdera befintliga konstruktioner, och därför behövs en bättre förståelse för hur skador påverkar det mekaniska verkningssättet. De två vanligaste skadorna i betongkonstruktioner är korrosion av armering och frostskadad betong. Hur dessa två skadetyper förändrar konstruktionens egenskaper är här kortfattat beskrivna. Det finns dock en del osäkerheter. De största osäkerheterna för frostskadad betong gäller elasticitetsmodul och vidhäftningsegenskaper. För korroderad armering ligger osäkerheten i vidhäftningsegenskaperna då täckskiktet spjälkats loss, smat i armeringens seghet.

Skada

bärförmåga

Betong

Korrosion

Frost

Författare

Kamyab Zandi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 102 7 67-71

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07