Inverkan av luftrörelser och arbetsutförande på värmeförluster genom vindsbjälklag
Magazine article, 1999

Author

Mihail Serkitjis

Chalmers, Department of Building Physics

Paula Wahlgren

Chalmers, Department of Building Physics

Claes Bankvall

Bygg & Teknik

2 53-

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017