Inverkan av luftrörelser och arbetsutförande på värmeförluster genom vindsbjälklag
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Mihail Serkitjis

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Paula Wahlgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Bygg & Teknik

2 53-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06