För, med eller av? Tankar kring möjligheter och hinder för konsumenters medverkan i produktutvecklingsprocessen
Book chapter, 2011

participation

verksamhetsteori

konsument

produktutveckling

Author

MariAnne Karlsson

University of Gothenburg

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Konsumtionsmakt. Centrum för konsumtionsvetenskap 10 år

81-90
978-91-974642-5-3 (ISBN)

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

ISBN

978-91-974642-5-3

More information

Created

10/7/2017