För, med eller av? Tankar kring möjligheter och hinder för konsumenters medverkan i produktutvecklingsprocessen
Kapitel i bok, 2011

participation

verksamhetsteori

konsument

produktutveckling

Författare

MariAnne Karlsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Konsumtionsmakt. Centrum för konsumtionsvetenskap 10 år

81-90
978-91-974642-5-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Övrig annan teknik

ISBN

978-91-974642-5-3

Mer information

Skapat

2017-10-07