Researching teaching and learning in engineering education
Paper in proceedings, 2011

Vad kan ett analytiskt perspektiv på undervisning och lärande tillföra? Detta runda bord syftar till att presentera några exempel på pågående utbildningsvetenskaplig forskning vilken bedrivs inom ramen för Chalmers egen verksamhet. Genom att i korthet presentera de forskningsintressen och forskningsfrågor som vi arbetar med vill vi diskutera vad utbildningsvetenskaplig forskning kan tillföra Chalmers i stort. Projekten som presenteras handlar om grupparbeten i fysik, tillämpningar av webben i språklärande, studenters skrivande inom miljöteknik, samt argumentation inom bioteknik. En av de gemensamma nämnarna för våra projekt är studenters lärande.

engeering education

problem based learning

writing

ICT

project work

Author

Maria Berge

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers)

Linda Bradley

Centre for Language and Communication (Chalmers)

Ann-Marie Eriksson

Centre for Language and Communication (Chalmers)

Konferens om Undervisning och Lärande 2010, Chalmers lärandecentrum.

Subject Categories

Physical Sciences

Specific Languages

Communication Studies

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/7/2017