Researching teaching and learning in engineering education
Paper i proceeding, 2011

Vad kan ett analytiskt perspektiv på undervisning och lärande tillföra? Detta runda bord syftar till att presentera några exempel på pågående utbildningsvetenskaplig forskning vilken bedrivs inom ramen för Chalmers egen verksamhet. Genom att i korthet presentera de forskningsintressen och forskningsfrågor som vi arbetar med vill vi diskutera vad utbildningsvetenskaplig forskning kan tillföra Chalmers i stort. Projekten som presenteras handlar om grupparbeten i fysik, tillämpningar av webben i språklärande, studenters skrivande inom miljöteknik, samt argumentation inom bioteknik. En av de gemensamma nämnarna för våra projekt är studenters lärande.

engeering education

problem based learning

writing

ICT

project work

Författare

Maria Berge

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Linda Bradley

Centrum för fackspråk och kommunikation

Ann-Marie Eriksson

Centrum för fackspråk och kommunikation

Konferens om Undervisning och Lärande 2010, Chalmers lärandecentrum.

Ämneskategorier

Fysik

Studier av enskilda språk

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07