Det värdefulla i företagets skugga
Magazine article, 2007

I varje företags skugga döljs en värdefull skatt, kunskaperna om vad som hindrar oss från att arbeta bättre. Hur kan vi komma åt skatten? Här får ni ett recept för att radikalt öka er förmåga att göra nytta i organisationen.

Author

Jan Wickenberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Project Management

Kontentan

901

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Applied Psychology

More information

Created

10/7/2017