Det värdefulla i företagets skugga
Artikel i övrig tidskrift, 2007

I varje företags skugga döljs en värdefull skatt, kunskaperna om vad som hindrar oss från att arbeta bättre. Hur kan vi komma åt skatten? Här får ni ett recept för att radikalt öka er förmåga att göra nytta i organisationen.

Författare

Jan Wickenberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Kontentan

901

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-07