Göteborg genom spårvagnsfönstret. (Populär introduktion till stadens bebyggelsehistoria utmed kollektivtrafiknätet.)
Book, 1994

Author

Karin Berg

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

91-24-16667-7

More information

Created

10/7/2017