Göteborg genom spårvagnsfönstret. (Populär introduktion till stadens bebyggelsehistoria utmed kollektivtrafiknätet.)
Bok, 1994

Författare

Karin Berg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-24-16667-7

Mer information

Skapat

2017-10-07