God ljudmiljö i förskola - beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram
Report, 2011

Author

Pontus Larsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics, Room Acoustics

Subject Categories

Environmental Health and Occupational Health

ISBN

978-91-978916-8-4

More information

Created

10/8/2017