God ljudmiljö i förskola - beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram
Rapport, 2011

Författare

Pontus Larsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Ämneskategorier

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

978-91-978916-8-4

Mer information

Skapat

2017-10-08