Försöksanläggning för värmepumpsförångare avsedd för industriellt eller kommunalt avloppsvatten eller kallt sjövatten som värmekälla
Report, 1984

En ny värmepumpsförångare presenteras. Värmeväxlaren ar en vertikalt stående tubvärmeväxlare och använder fallfilmsprincipen både på förångningssidan och värmeavgivande sida. Fördelarna med detta arrangemang är foljande: - Fororenat vatten kan användas da värmeväxlaren kan rengöras under drift. - Lågt tryckfall - God värmeöverföring - Relativt låg installationskostnad Mätningar på en laboratoriemodell har visat att uppnåeliga k-värden med ren R12 (utan olja) är 1600 - 1900 w/m2K. Dessa höga värmegenomgångstal beror till en del på att nuklearkokning börjar redan vid en värmebelastning av ca 8 kw/m2. Mätningar med oljeförorenad R12 kommer att utföras i en senare studie.

Author

Anders Åsblad

Department of Heat and Power Technology

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/7/2017