Användning av mark som värmekälla för värmepumpar i tätort
Report, 1980

Author

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Per-Åke Franck

Department of Heat and Power Technology

Lars Jacobson

Department of Building Technics, Building Technology

Björn Modin

Department of Geology

Peter Wilén

Department of Geology

Subject Categories

Chemical Engineering

ISBN

91-540-3392-6

More information

Created

10/8/2017