Förväntansfullt årsmöte i Svensk Solenergi
Magazine article, 2011

Den 4 april höll Svensk Solenergi sitt 22:a årsmöte med ett inledande seminarie med studiebesök, utdelning av årets solenergipris och certifiering av solvärmeinstallatörer med 50-talet förväntansfulla deltagare på Svenska Mässan i Göteborg. Dagen inleddes med korta presentationer av DinEl och AHus AB. Maryl Nilsson och Pia Berg, DinEl (Göteborg Energi), berättade först att de på prov erbjuder sig att köpa förnybar el till ett pris som motsvarar det pris som elabonnenterna betalar inkl. energiskatt och moms. Till en början gäller erbjudandet 100 mindre elkunder varefter man kommer att utvärdera om man ska gå vidare eller inte. Sedan berättade Christian Axelsson om ”One tonne life” projektet och visade A-Hus AB’s nya hus ”Bright living”, med solceller och solfångare, som i visningssyfte byggts upp alldeles utanför Svenska Mässan mittemot Liseberg.

branschorganisation

solenergi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

3-2011

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

More information

Created

10/7/2017