Förväntansfullt årsmöte i Svensk Solenergi
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Den 4 april höll Svensk Solenergi sitt 22:a årsmöte med ett inledande seminarie med studiebesök, utdelning av årets solenergipris och certifiering av solvärmeinstallatörer med 50-talet förväntansfulla deltagare på Svenska Mässan i Göteborg. Dagen inleddes med korta presentationer av DinEl och AHus AB. Maryl Nilsson och Pia Berg, DinEl (Göteborg Energi), berättade först att de på prov erbjuder sig att köpa förnybar el till ett pris som motsvarar det pris som elabonnenterna betalar inkl. energiskatt och moms. Till en början gäller erbjudandet 100 mindre elkunder varefter man kommer att utvärdera om man ska gå vidare eller inte. Sedan berättade Christian Axelsson om ”One tonne life” projektet och visade A-Hus AB’s nya hus ”Bright living”, med solceller och solfångare, som i visningssyfte byggts upp alldeles utanför Svenska Mässan mittemot Liseberg.

branschorganisation

solenergi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

3-2011

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07