Dynamiken i handel och distribution – från varuförmedling till skapande av kundvärde. Rapport till Handelns Utvecklingsråd.
Report, 2011

Author

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Technology Management and Economics, Industrial Marketing

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Transport

More information

Created

10/7/2017