Dynamiken i handel och distribution – från varuförmedling till skapande av kundvärde. Rapport till Handelns Utvecklingsråd.
Rapport, 2011

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07